0

Thí nghiệm Tấm xi măng sợi Cellulose

Thí nghiệm Tấm xi măng sợi Cellulose

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm vật liệu tấm xi măng sợi. Đây là sản phẩm dùng để thi công nội thất – hệ trần, vách và tường được sản xuất từ xi măng, sợi Cellulose,… . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN 8259-1÷9: 2009 hoặc ASTM C1185; Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá theo TCVN 8258: 2009.