0

Đại hội chi bộ trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 12/7/2022 của Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ xây dựng về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ xây dựng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chiều ngày 22/07/2022 tại phòng họp Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Chi bộ trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Đảng ủy viên Viện Khoa học Công nghệ xây dựng các đảng viên của chi bộ trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng tới dự đông đủ.

Đại hội chi bộ trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Đảng ủy Viện. Đại hội đã nghe đồng chí Trần Minh Đức – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 khai mạc hội nghị và đồng chí Nguyễn Thanh Hằng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Đảng ủy viên biểu dương các thành tích mà chi bộ trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả đã bầu chọn được Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu đồng thuận nhất trí 100%.