0

Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ và VLXD

Được sự nhất trí của Đảng Ủy Viện KHCN Xây dựng, ngày 29 tháng 07 năm 2022, Chi bộ Đảng Trung tâm Phát triển Công nghệ và VLXD- Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú của Trung tâm là đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc và đồng chí Nguyễn Bá Biên.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc và đồng chí Nguyễn Bá Biên là những đoàn viên thanh niên ưu tú, có những thành tích công tác nổi bật, luôn năng động, nhiệt tình với công việc và có ý thức phấn đấu vào Đảng rất rõ ràng. Đồng chí Ngọc và đồng chí Biên đã được toàn thể đảng viên trong chi bộ Trung tâm Phát triển công nghệ và VLXD nhất trí tán thành kết nạp vào Đảng để tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nam Thắng thay mặt Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng  đã trao Quyết định kết nạp và đồng chí Trần Minh Đức, bí thư chi bộ trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu xây dựng đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí Ngọc và Biên trong thời gian thử thách 12 tháng.

.