Trang Chủ      |      Dịch Vụ      |      Sản Phẩm      |      Liên Hệ      |      Viện KHCN Xây Dựng
Menu

Contact Us

Business Name
TDBM
Viện KHCN Xây Dựng

Tel: (084) 4.836.0248
Fax: (084) 4.755.7849
Mobile: 0912.386.932

xuanquangict@gmail.com

Welcome!

CÔNG TY SUMITOMO - KCN BẮC THĂNG LONG

Công tŕnh: Công ty SUMITOMO - KCN BẮC THĂNG LONG
Địa chỉ: KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội
Hạng mục: Xoa sàn nhà xưởng
Giải pháp: Bột tăng cứng sàn VITATOP
Diện tích:

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TDBM)
Center of Technology Development and Building Materials
Địa chỉ:  81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 836.0250; 836.0248 - Mobile: 0912.386.932 - Fax: 84.4.755.7849
E-mail:
info@tdbm.vn - Website: www.tdbm.vn