Trang Chủ      |      Dịch Vụ      |      Sản Phẩm      |      Liên Hệ      |      Viện KHCN Xây Dựng
Menu

Contact Us

Business Name
TDBM
Viện KHCN Xây Dựng

Tel: (084) 4.836.0248
Fax: (084) 4.755.7849
Mobile: 0912.386.932

xuanquangict@gmail.com

Welcome!

CÔNG TY TOTO - KCN BẮC THĂNG LONG

Công tŕnh: Công ty TOTO - KCN BẮC THĂNG LONG
Địa chỉ: KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội
Hạng mục: Xoa sàn nhà xưởng
Giải pháp: Bột tăng cứng sàn VITATOP
Diện tích

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TDBM)
Center of Technology Development and Building Materials
Địa chỉ:  81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 836.0250; 836.0248 - Mobile: 0912.386.932 - Fax: 84.4.755.7849
E-mail:
info@tdbm.vn - Website: www.tdbm.vn