Trang Chủ      |      Dịch Vụ      |      Sản Phẩm      |      Liên Hệ      |      Viện KHCN Xây Dựng
Menu

Contact Us

Business Name
TDBM
Viện KHCN Xây Dựng

Tel: (084) 4.836.0248
Fax: (084) 4.755.7849
Mobile: 0912.386.932

xuanquangict@gmail.com

Welcome!

SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA MỸ Đ̀NH

Công tŕnh: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đ́nh
Địa chỉ: Mỹ Đ́nh - Từ Liêm - Hà Nội
Hạng mục: Chống thấm mặt bậc khán đài
Giải pháp chống thấm: Sơn chống thấm Polyurethane
Diện tích: 30.000m2

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TDBM)
Center of Technology Development and Building Materials
Địa chỉ:  81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 836.0250; 836.0248 - Mobile: 0912.386.932 - Fax: 84.4.755.7849
E-mail:
info@tdbm.vn - Website: www.tdbm.vn