Trang Chủ      |      Dịch Vụ      |      Sản Phẩm      |      Liên Hệ      |      Viện KHCN Xây Dựng
Menu

Contact Us

Business Name
TDBM
Viện KHCN Xây Dựng

Tel: (084) 4.836.0248
Fax: (084) 4.755.7849
Mobile: 0912.386.932

xuanquangict@gmail.com

Welcome!

COSU
Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết

COSU có dạng lỏng màu nâu đen, có chứa lignhin biến tính với naphthallene Sulphonate, không chứa ion Cl- , không độc hại. COSU phù hợp với ASTM C494 loại D&G, ASTM C1017 và BS 5075...

Chi tiết 

Print

LK - 1
Phụ gia hoá dẻo cao chậm đông kết

LK-1 có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền. Thành phần gồm Lignhin kiềm và các chất hữu cơ không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép. LK-1 phù hợp với; ASTM C494 loại D & G

Chi tiết 

Print

LK - 1G
Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết

LK – 1G có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền.Thành phần gồm Polynaphthalen sunphonat, lignhin kiềm và các hợp chất chọn lọc khác không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép. LK-1G phù hợp với ASTM C494 loại D, G.

Chi tiết 

Print

LK - HR
Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết

LK-HR có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền. Thành phần gồm Lignhin kiềm và các chất hữu cơ không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép. LK- HR phù hợp với: ASTM C494 loại D và TCXDVN 325:2004 loại D.
 

Chi tiết...

Print

LK - RD
Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết

LK-RD có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc, có tính ổn định cao, rẻ tiền. Thành phần gồm Lignhin kiềm, các hợp chất hữu cơ kéo dài thời gian đông kết của bê tông không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép. LK- RD phù hợp với ASTM C494 loại D.
 

Chi tiết 

Print

LK - SR
Phụ gia hoá dẻo siêu chậm đông kết

LK-SR có dạng lỏng màu nâu sẫm, sản xuất trên cơ sở lignhin kiềm và các hợp chất hữu cơ không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép có khả năng kéo dài thời gian đông kết của xi măng, bê tông. LK-SR thích hợp khi sử dụng cho bê tông đầm lăn.
 

Chi tiết 

Print

SCC
Phụ gia siêu hoá dẻo chậm đông kết thế hệ mới

SCC có dạng lỏng màu trắng đục, thành phần gồm Polycarboxylate và các hợp chất chọn lọc khác không chứa ion Cl- và các thành phần gây ăn ṃn bê tông cốt thép. SCC phù hợp với ASTM ASTM C494 loại D&G.
 

Chi tiết 

Print

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TDBM)
Center of Technology Development and Building Materials
Địa chỉ:  81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 836.0250; 836.0248 - Mobile: 0912.386.932 - Fax: 84.4.755.7849
E-mail:
info@tdbm.vn - Website: www.tdbm.vn